Algemene info‎ > ‎

Handboeken


Nieuw: schoolboeken

De school biedt de mogelijkheid aan om boeken te kopen of te huren. We werken daarvoor samen met Studieshop.

Leermiddelen kunnen gehuurd worden tegen een huurpercentage van 35% van de nieuwwaarde en worden op het einde van het schooljaar terug ingeleverd.

Boeken bestellen?

Bestellen gebeurt via de website van Studieshop. De boekenlijsten voor het schooljaar 2018-2019 zijn vanaf eind juni beschikbaar op de site:

Op school ontvang je een webgids die alle stappen van de bestelling uitlegt. Je kiest zelf voor kopen of huren.

Tip: boeken die meerdere jaren gebruikt worden zoals een atlas kan je best aankopen.

NOOT: Wie thuis niet over internet beschikt, kan op school zijn/ haar bestelling plaatsen.

We raden aan om tijdig te bestellen dan ben je zeker dat je boekenpakket eind augustus kan afgehaald worden.

Inlevering boeken einde schooljaar

Een aantal weken voor het einde van het schooljaar stuurt Studieshop je een lijst van alle gehuurde boeken die moeten ingeleverd worden. Op de laatste schooldag worden de gehuurde boeken gecontroleerd en ingeleverd. Beschadigde of ontbrekende boeken moeten vergoed worden.

Betaling

In de loop van de maand september bezorgt Studieshop je een factuur.

Afhalen van het boekenpakket.

BOEKEN KUNNEN WORDEN AFGEHAALD OP 

DINSDAG 29/8 VAN 18.30u TOT 20.00u

WOENSDAG 30/8 VAN 10.00u TOT 12.00u

Overname aangekochte boeken

Studieshop neemt op 30 juni de aangekochte boeken van de leerlingen over tegen 45% van de nieuwwaarde op voorwaarde dat de boeken nog op de boekenlijst staan en niet onherstelbaar beschadigd of beschreven zijn.

https://sites.google.com/a/immaculatainstituut.be/web/info/handboeken/Nieuw%20-%20Microsoft%20PowerPoint-presentatie.jpg

gebruik van smartschool klik hier
(= handleiding)