Mediaraven en Drugstories...

De preventiewerkgroep (I. Vandekeere, A. Degraeve, E. Vereecke, J. Maeren en I. Waeyaert) nodigde dit jaar een medewerker van Drugstories uit op donderdag 30 september 2022. Vanuit zijn ervaring bracht de spreker een geloofwaardig verhaal met veel informatie over de gevolgen van het gebruik van alcohol en illegale drugs op jonge leeftijd. Belangrijke thema’s als je eigen keuzes maken, omgaan met groepsdruk, praten over gevoelens,… kwamen aan bod. De uiteenzetting zette onze vierdes aan tot nadenken, dat bleek uit de nabespreking.

Nieuw was de sessie ‘Surfen met een helm op’ van Mediaraven voor onze derdejaars. Fake nieuws, sexting, phishing,… al deze begrippen kwamen aan bod tijdens een interactieve presentatie over de gevaren van sociale media. Onze leerlingen toonden aan dat ze het woord in een grotere groep durfden te nemen en praatten vrijuit over hun ervaringen.

We hopen dat beide uiteenzettingen aanzetten tot nadenken en dat de levenslessen die ze meekregen blijven hangen.