beZORGd om elke leerling...

in de eerste plaats vinden wij het erg belangrijk dat jij je goed en betrokken voelt op onze school. Daarom staan we met ons team klaar om je volledig te ondersteunen. We zijn een school met een groot respect voor diversiteit. Dat is een rijkdom waaruit we heel wat kunnen leren van elkaar.

Je mag er zeker op vertrouwen dat je op onze school goed wordt opgevangen en je een warme begeleiding aangereikt wordt.

 

ZORGBEGELEIDING

warm onthaal.
We besteden heel veel aandacht aan een warm onthaal, en dat voel je meteen op het einde van augustus met onze ijsbrekersdag. Verder voorzien we de nodige activiteiten over de middag zodat je op een vlotte en speelse manier elkaar leert kennen. Er staan heel enthousiaste supers voor je klaar die helpen bouwen aan een goede klassfeer

positief klimaat:
We werken als school heel hard aan een positief klimaat waarin pesten niet geduld wordt. We voorzien een dag waar we samen gaan nadenken over pesten (= SNOP-DAG). Als er zich toch een pestsituatie voordoet, dan pakken we die zo snel mogelijk aan en volgen die ook op. Hier vind je ook tips voor jou en je ouders die kunnen helpen. Met een jaarlijkse grote welbevindingsenquête bij alle leerlingen houden we de vinger aan de pols. Als leerling spreek je mee. We hebben een enthousiaste leerlingenraad, een leerlingenparlement en vergadering met GOK-verantwoordelijken waar voorstellen en verzuchtingen van de leerlingen beluisterd worden en waar, indien mogelijk, naar een constructieve oplossing wordt gezocht

hulpvragen
Het is belangrijk dat ieder van jullie zijn hulpvragen kan en mag stellen. Leerkrachten op onze school zijn heel aanspreekbaar. We voorzien ook 4 oudercontacten. Daarnaast kun je als ouder steeds je zorgen delen met de klasleerkracht en/of de graad- en zorgcoördinator. Het gesprek wordt discreet behandeld en samen zoeken we naar een goede aanpak voor de hulpvraag. Een goede leerlingbegeleiding loopt vlot als er kan gecommuniceerd worden in alle openheid, vanuit een wederzijds respect en vertrouwen. We werken daarbij heel nauw en goed samen met het CLB voor verder onderzoek en intensere ondersteuning bij bepaalde hulpvragen

begeleiding op maat:
Bij leer-en ontwikkelingsstoornissen bieden we begeleiding op maat aan met basismaatregelen die afhankelijk van de noden aangevuld kunnen worden met individuele maatregelen. Als je bijvoorbeeld dyslexie hebt, kan je gebruik maken van het Kurzweil-programma om je proefwerk op te lossen. We voorzien ook een LAT-klas waar leerlingen met een leer-en ontwikkelingsstoornis beschikken over meer tijd tijdens de proefwerken. Alle maatregelen worden in het team met graad-en zorgcoördinatoren besproken, samen met directeur en afgevaardigde van CLB.

De contactpersoon van onze school kan je contacteren op het Vrij CLB van Veurne met jouw vragen en zorgen

 

LEERBEGELEIDING

goede keuzes:
Op basis van je talenten en je sterktes zorgen we dat je goede keuzes maakt in je verdere studieloopbaan zodat je helemaal kan openbloeien. Hopelijk ontdek je ook talenten op je weg waarvan je nog niet wist dat je die had.

In de eerste graad besteden we ook veel aandacht aan leren leren. Je krijgt heel wat tips van de vakleerkrachten over hoe je op de meest efficiënte manier je studies kan aanpakken. Je werkt ook met de het boekje “leren en leven” tijdens de les Nederlands waarin je jouw kijk op studeren ontrafelt en bijstuurt. Daarnaast hebben we elk jaar een gastspreker rond het thema leren leren

extra ondersteuning:
We voorzien extra studie-ondersteuning over de middag in een vast lokaal met de leerkrachten van de hoofdvakken. Zo kan je extra uitleg krijgen indien je iets niet onmiddellijk begrijpt of je bent bv. ziek geweest. Als je blijft vastzitten met een bepaald leerprobleem, dan kun je steeds terecht bij de graad-en zorgcoördinator van jouw graad. Je kan die ook telefonisch contacteren via het vaste nummer van de school of via het persoonlijke e-mailadres.