Structuur 1A

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de A-stroom. In onze A-stroom zit je goed voor een stevig pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping.

Om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op een domeinoverschrijdende studierichting vanaf de 2de graad, kiezen we ervoor om Frans en wiskunde met een uur uit te breiden in de algemene vorming met de 2 keuzepaketten.

Infovideo structuur 1A

<

Deze video verduidelijkt de structuur van 1A. Misschien iets meer theorie, maar toch heel belangrijk. Even opletten, dus!

Infovideo Lucas, Olivia en Arthur

<

Deze video verduidelijkt de structuur van 1A. Misschien iets meer theorie, maar toch heel belangrijk. Even opletten, dus!

Lessentabel 1A

 

Algemene vorming met Klassieke talen

Algemene vorming met 2 keuzepakketten

 Algemene vorming met 2 keuzepaketten

  BASIS MET VERDIEPING BASIS MET VERDIEPING BASIS
Godsdienst 2 2 2
Mens en samenleving 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Frans 3 4 4
Engels 1 1 1
Wiskunde 4 5 5
Natuurwetenschappen 2 2 2
Techniek 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Muziek 1 1 1
Beeld 1 1 1
Leren leren, leren kiezen, leren leven  
Plus-uur 1 1 1
Ontdekkingstocht naar talenten  
Keuzepakketten - 2 2
Klassieke talen 4 - -
TOTAAL   32 32

 

plus-uur          keuzepaketten 1A