Leren leven, kiezen, leven

In het eerste jaar kregen de leerlingen 1 plus-uurtje in de week. Ze brachten dat samen door met hun klassenleraar. Ook in het tweede jaar blijven we het plus-uur behouden. Het past perfect binnen de visie van een warme en open school.

Daarnaast komt in het tweede leerjaar A nog een uur bij.
De inhoud van dat lesuur is verschillend voor de richting basis en basis met verdieping.

structuur 2A          basisopties 2A