In de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs staat de focus van onze studierichtingen op een brede algemene vorming. We besteden gelijkwaardig aandacht aan Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, informatica, lichamelijke opvoeding en plastische opvoeding.
Daarnaast heeft elke richting zijn eigen specifieke vakdomeinen waaruit je volgens je eigen interesses een keuze kan maken.

Lessenrooster tweede graad: 

 

ECONOMIE
 

HUMANE
WETENSCHAPPEN

LATIJN
 

WETENSCHAPPEN
 

Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Duits 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2
Muzikale Opvoeding 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4
Biologie 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 2
Cultuurwetenschappen - 2 - -
Gedragswetenschappen - 3 - -
Economie 5 - - 1
Frans 4 4 3 4
Latijn - - 5 -
Wiskunde 4 4 5 5

TOTAAL


32


32


32


32

 

PROFIEL voor deze richtingen