Zorg‎ > ‎

positief klimaat

We werken als school heel hard aan een positief klimaat waarin pesten niet geduld wordt. We voorzien een dag waar we samen gaan nadenken over pesten (= SNOP-DAG). Als er zich toch een pestsituatie voordoet, dan pakken we die zo snel mogelijk aan en volgen die ook op. Hier vind je ook tips voor jou en je ouders die kunnen helpen. Met een jaarlijkse grote welbevindingsenquête bij alle leerlingen houden we de vinger aan de pols. Als leerling spreek je mee. We hebben een enthousiaste leerlingenraad, een leerlingenparlement en vergadering met GOK-verantwoordelijken waar voorstellen en verzuchtingen van de leerlingen beluisterd worden en waar, indien mogelijk, naar een constructieve oplossing wordt gezocht.

Comments