Structuur 1A

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de A-stroom. In onze A-stroom zit je goed voor een stevig pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping.

   

plus-uur          keuzepaketten 1A

     

Lessentabel 1A

Algemene vorming
(basis of basis met verdieping)
Godsdienst 2
Mens en samenleving 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Beeld 1
Leren leren, leren kiezen, leren leven
Plus-uur 1
Ontdekkingstocht naar talenten
Keuzepakket 4
TOTAAL 32

 

Video structuur 1A

Deze video verduidelijkt de structuur van 1A. Misschien iets meer theorie, maar toch heel belangrijk. Even opletten, dus!