Leren leven, kiezen, leven

In het eerste jaar kregen de leerlingen 1 plusuurtje in de week. Ze brachten dat samen door met hun klassenleraar. Dat uurtje blijft in het tweede jaar behouden en past perfect in de visie van een warme en open school.

Daarnaast komt in het tweede leerjaar A nog een ander uurtje. Dat uurtje is verschillend voor basis en basis met verdieping.

structuur 2A          basisopties 2A