Lessenrooster tweede graad (3des/4des): 

 

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

HUMANE
WETENSCHAPPEN

LATIJN

MODERNE
TALEN

NATUURWETENSCHAPPEN

Godsdienst 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Engels 3/2 3/2 2 3 3/2
Frans 4 4 3 5/4 4
Duits 0/1 0/1 0/1 0/2 0/1
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2
MEAV(*) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
Biologie 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Nederlands 4 4 4 5/4 4
Wiskunde 5 4 5 4 5
Economie 4 - - 1 0/1
Beeld 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
Muziek 0/1 - 0/1 0/1 0/1
Kunstbeschouwing - 1/2 - - -
Filosofie - 1/2 - - -
Sociologie en psychologie - 3 - - -
Latijn - - 5 - -
Wetenschap & IT - - 1/0 1/0 1/0
Informatica 0/1   0/1 0/1 0/1
Communicatiewetenschappen - - - 1/2 -

TOTAAL


32


3232


32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming (MEAV)