1ste leerjaar A

Wat en voor wie

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de A-stroom. In onze A-stroom zit je goed voor een stevig pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de 2de en de 3de graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping.

Met een plus-uur helpen we jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en met jouw klasgenoten uit. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden.

Met de keuzepakketten van 1A en de basisopties van 2A zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Naast de 27 uur algemene vorming en het plus-uur zijn er dus nog 4 uur in te vullen. Hier gaan we op zoek naar de talenten van de leerlingen door hen keuzepakketten aan te bieden. 

We beginnen met een kort overzicht van de keuzepakketten die kunnen gevolgd worden binnen Talent-is. Het is wel zo dat niet elke school elk pakket zal aanbieden.   

 • Sport en wetenschappen
 • Voedingsatelier
 • Samen en Leven
 • Economie & IT
 • STEM en IT
 • STEM en wetenschappen
 • STEM en technieken
 • Taalatelier
 • Creatief atelier
 • Wiskundelab
 • Klassieke talen
 • Voeding en horeca

keuzepaketten in het Immaculata