Iedere school werkt vanuit een visie, een waarom. Dat waarom geeft je richting, doet je effectief handelen, stuurt je doen en laten.

In onze visie komen de woorden ‘samen’ en ‘wij’ vaak voor. Ze verwijzen naar leerlingen, leerkrachten, opvoeders, … die samen de school, de visie dragen.

6 waarden laten we in onze visie opvallen: GOESTING, TALENT, KENNEN en KUNNEN, WARM en OPEN.

  • GOESTING weerspiegelt het enthousiasme en de betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten in het leren en leven op school.
  • TALENTEN ontdekken staat centraal in de eerste graad. Zo willen we de leerlingen begeleiden naar de beste studiekeuze.
  • Met KENNEN EN KUNNEN verwijzen we naar de groeikansen die we de leerling via de algemene vorming bieden.
  • We streven naar een WARME school met veel aandacht voor zorg en begeleiding. Leerlingen mogen zich op onze school geborgen voelen.
  • Tenslotte willen we als katholieke school ook een OPEN school zijn. We willen onze leerlingen vanuit de christelijke waarden voorbereiden op de maatschappij.