In het tweede jaar (schooljaar 2019-2020) krijgt iedereen eenzelfde basisvorming van 25 lestijden. Daarnaast kunnen jullie uit vier basisopties kiezen: 

Lessenrooster 2de leerjaar: (schooljaar 2019-2020)

 

GRIEKS-LATIJN
 

LATIJN
 

MODERNE
WETENSCHAPPEN

STEM-MODERNE
WETENSCHAPPEN

Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Muzikale Opvoeding 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1 1
Nederlands 5 5 5 4
Techniek 2 2 2 2

 


 


 


 


 

Frans 3 3 4 3
Grieks 3 - - -
Latijn 4 5 - -
SEI - 1 2 2
Wetenschappelijk werk - - 3 3
Wiskunde 4 5 5 4
STEM - - - 3

 


 


 


 


 

TOTAAL 32 32 32 32