In deze basisoptie krijgen de leerlingen 5 lestijden Latijn, 1 lesuur socio-economische initiatie (SEI) en 1 uur wiskunde extra.

 

 

lessentabel 2de jaar