Leerlingen die kiezen voor de basisoptie Grieks-Latijn krijgen naast 4 lesuren Latijn ook 3 lestijden Grieks. De cursus Grieks in het tweede jaar is een startcursus. Het contact met deze klassieke taal blijft beperkt tot een eerste kennismaking. Deze richting is vooral bedoeld voor leerlingen die erg geïnteresseerd zijn in een latere talenopleiding.

 

lessentabel 2de jaar