1ste leerjaar A
 • Algemene vorming: basis of  basis met verdieping
 • Plus-uur
 • 6 keuzepakketten
  • Klassieke talen
  • Economie & IT
  • Maatschappij & welzijn
  • STEM & wetenschappen
  • Taalatelier
  • Sport & wetenschappen (NIEUW vanaf september 2024)
2de leerjaar A
 • Algemene vorming: basis of basis met verdieping
 • Leren leren, kiezen, leven
 • 4 basisopties:
  • Latijn
  • Moderne talen en wetenschappen
  • STEM - wetenschappen
  • Sport (NIEUW vanaf september 2024)
2de graad
 • DOORSTROOM FINALITEIT - domeinoverschrijdend
  • Economische wetenschappen
  • Humane wetenschappen
  • Latijn
  • Moderne talen
  • Natuurwetenschappen

 

 • DUBBELE FINALITEIT
  • Sport (NIEUW vanaf september 2024)
3de graad
 • DOORSTROOM FINALITEIT - domeinoverschrijdend
  • Economie - moderne talen
  • Economie - wiskunde
  • Humane wetenschappen
  • Latijn - wetenschappen
  • Moderne talen
  • Moderne talen - wetenschappen
  • Wetenschappen - wiskunde (6 uur wiskunde)
  • Wetenschappen - wiskunde (8 uur wiskunde)

 

 • DUBBELE FINALITEIT
  • Sportbegeleiding (NIEUW vanaf september 2025)