het "Boekerietje"

De directeur heeft officieel ons "Boekerietje" geopend. Een plaats waar leerlingen en leerkrachten terecht kunnen om rustig in een hoekje met een boekje te lezen..

IMMAC, ONE AND FOREVER

Op het startmoment leerden we dat, als we iets willen bereiken, we dit in groep moeten doen. Iedereen is anders en heeft zijn eigen sterktes. We groeien ook samen. Elk blad, elk leerling, vangt licht op en zorgt ervoor dat de boom sterk blijft en kan groeien. En zo groeien we elk op ons eigen tempo, elk in zijn eigen richting. Het kan gebeuren dat er soms een blaadje valt. Deze laten we niet liggen, maar we hangen die terug in de boom. We helpen elkaar en ondersteunen elkaar wanneer nodig... Want enkel zo kunnen we blijven groeien, allemaal samen, tot een trotse, hoge en sterke boom. Dit is Immaculata' 

Mediaraven en Drugstories...

Hier danken we allereerst de dienst Veiligheid & Preventie van De Panne omdat zij deze beide uiteenzettingen sponsorden. Onze leerlingen hoeven er niks voor te betalen en dat is echt een privilege !

Lees verder

NIEUWSBRIEF HERFST 2022

Infobrochure Talent-is
2022-2023