DE LEERLINGENRAAD

Op onze school wordt sedert meer dan 10 schooljaren een leerlingenraad verkozen op een erg democratische manier: alle leerlingen, leraren, personeel en directie mogen hun eigen stem uitbrengen.

De verkiezingsperiode verloopt dan ook volgens een vastgelegd stramien en start traditioneel na de paasvakantie: leerlingen van het 4de en van het 5de jaar kunnen zich dan kandidaat stellen voor één van de ministerfuncties: ze doen dat solo of als duo. Alleen voor de functie van eerste minister moet de kandidaat solo gaan en in het 5de jaar zitten. Als de kandidaten bekend zijn, organiseren de ministers, eind april, een gesprek met de kandidaten om te peilen naar hun motivatie. Het verkiezingsreglement, ooit opgesteld met de leerlingenraad, wordt hen uitgelegd en voorgelegd.

Tijdens de campagneweek, mogen de kandidaten zichzelf op een creatieve manier voorstellen aan de rest van de school: vindingrijke affiches, slogans, flyers, spandoeken en borden duiken overal op, verklede kandidaten lopen in de kijker en proberen de aandacht te trekken op een ludieke manier.