1e leerjaar A

We geven je de kans om te groeien in KENNEN EN KUNNEN. Ze zijn de basis van je ontwikkeling. Daarom ondersteunen je leerkrachten en begeleiders je als experten om je competenties optimaal te ontplooien.  

Je voelt je geborgen op onze WARME school. Hier mag je jezelf zijn. Zorg en begeleiding vanuit een wederzijdse vertrouwenssfeer vinden we daarom heel belangrijk. We zijn er voor jou, ook als het even moeilijk gaat.  

Vanuit onze christelijke waarden kiezen we voor een OPEN school. Samen met anderen bereiden we je in onze katholieke dialoogschool voor op de steeds veranderende maatschappij.

Ontdek hoe Immaculata De Panne het eerste leerjaar 1A uitwerkt:

Structuur 1A Plus-uur Keuzepakketten