In onze derde graad maak je een studiekeuze die je voorbereidt op een academische of professionele bachelor. We hechten daarom veel belang aan studiehouding en -methode. We zetten een stap verder in het zelfstandig werken. Samen met de raad van je vakleerkracht, klassenleraar en graadcoördinator stomen we je klaar voor het grote werk: studeren aan een hogeschool of universiteit.

   Onze richtingen in de derde graad: