supermeter en -peter

Al een 15-tal jaar krijgen leerlingen uit het vijfde en zesde jaar de kans om supermeter of superpeter te worden. Zij staan per 2 in voor een klas eerstejaars en worden betrokken bij alle belangrijke momenten voor eerstejaars. Zo zijn zij in het begin van het schooljaar aanwezig op de IJsbrekersdag, hier leren de eerstejaars hun supers kennen.

Op 1 september herkennen ze deze supers meteen bij de schoolpoort. Deze herkenning en begeleiding geeft een enorm gevoel van veiligheid bij de eerstejaars, die op dat moment toch een grote drempel nemen. In september krijgen zij 2 woensdagmiddagen training in verband met het organiseren van activiteiten, hoe omgaan met problemen in de klas, hoe gaan we om met pestsituaties, … Hierna zijn zij specialist in het organiseren van activiteiten voor hun klasje. Zo gebeurt het wel eens dat ze bij mooi weer met de klas naar het strand gaan, een filmpje kijken met de klas, spelletjes spelen over de middag, samen eten, … kortom, teveel om op te noemen.

Heel belangrijk is ook het feit dat de supers bij eventuele problemen heel dicht bij de leerlingen staan en dat op die manier problemen sneller gesignaleerd worden.