Erasmus+    2019-2022

Health & Safety                    

In juli 2019 kregen we het bericht dat het dossier voor een nieuw Europees KA229 project, dat we in november ervoor voorbereid en in maart ingediend hadden, ook goedgekeurd was. Zo zijn we, na Sustain.me, weer gestart voor een driejarige samenwerking met scholen uit Arles (Frankrijk), Braga (Portugal), Hamburg (Duitsland), Sevilla (Spanje) en Serres (Griekenland), deze keer rond een gezonde geest in een gezond lichaam of Healthy Body Healthy Brain, kortweg 2HB.

In september werd in alle scholen de selectieprocedure aan de doelgroep meegedeeld en de kernwerkgroep samengesteld. Bij ons werden 18 kandidaten weerhouden, zij vormen de kerngroep die de volgende jaren rond de verschillende thema's zal werken en dit in school zal proberen uit te dragen. Sinds eind september komen zij al wekelijks samen om de nodige afspraken te maken en werkresultaten voor te leggen, dit onder het goedkeurend oog van leerkrachten Els Dewaele, Stephan Flamand en Hanne Rossey die vooral zien hoe de leerlingen zelf de nodige initiatieven nemen.

In alle scholen was er intussen ook een wedstrijd om een logo te ontwerpen dat gedurende de drie jaar gebruikt zal worden. Bij ons gebeurde dat in de lessen PO van het 3de jaar en door enkele vrijwilligers. Het leverde verschillende mooie resultaten op. Het logo met de meeste stemmen (bovenaan) kwam uit Portugal.

                                                            

Van 17 tot 23 november was er al een eerste bijeenkomst in het Lycée Montmajour in Arles waar gewerkt werd rond het onderdeel emotioneel en sociaal welzijn. Het thema werd in de weken vooraf grondig voorbereid. Ter plekke gaven de leerlingen o.a. presentaties rond stress en welbevinden op school en suggesties om de bestaande tekortkomingen op te lossen. Er waren ateliers rond ademhalingstechnieken, oosterse geneeskunde, bewust omgaan met het lichaam (door sport of drama). In kleine internationale groepjes werden aspecten van het thema verder uitgewerkt om in de klassen voorgesteld te worden. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen was er gelegenheid om de moleculaire keuken te ontdekken of zelf essentiële oliën uit lavendel te onttrekken. Anderen gaven uiting aan hun creativiteit tijdens een kunstatelier. Op cultureel vlak was er natuurlijk de verkenning van Arles - het kleine Rome - zelf, Marseille en een wandeling in de Calanques. Ook de 2HB-spelen - een ludieke competitie tussen de verschillende landen - zorgden voor een ontspannend moment.

De Franse school zorgde voor een uitstekende organisatie mede dank zij de inbreng van zowel de vele collega's als van chef kok Florence die zorgde voor een gevarieerd menu en afsluitende Provençaalse maaltijd. Ook de gastgezinnen - elke leerling logeert bij een lokale leerling thuis - waren een belangrijke factor in het welslagen van het verblijf. Tegen het eind van de week waren de banden veelal heel hecht geworden.

De volgende bijeenkomst vindt plaats van 9 tot 15 februari in Sevilla en heeft als thema "Cyber safety and cyber privacy" waar tijdens de wekelijkse bijeenkomsten de nodige voorbereidingen voor gemaakt worden. Hiertoe werden in alle klassen al een paar enquêtes gehouden. Intussen worden ook de voorstellen ter verbetering van het welzijn van de leerlingen op school verder uitgewerkt.

Leerlingen en leerkrachten uit de verschillende scholen.

Idès Gernaey, Marise Detavernier, Vania Arrieta-Alcántara, Marie Baert en Estée Van Loven

Met de trein van Rijsel naar Arles, met tussenstop in Avignon.

ERASMUS+

Onze school werkt mee aan Europese onderwijsprojecten met de steun van de Europese commissie (Erasmus+). Dergelijke projecten ontwikkelen de Europese burgerzin van jongeren en leerkrachten. Ze kunnen leiden tot interessante contacten en verruimen de blik op de maatschappelijke en economische samenwerking op Europees niveau. 

 

VORIG PROJECT: SUSTAIN.ME

Dit schooljaar starten we opnieuw met een Europees samenwerkingsproject dat over twee schooljaren zal worden gespreid. Het heet Sustain.me en gaat dus vanzelfsprekend over duurzaamheid in alle aspecten van het leven. We werken samen met een school uit Arles (Frankrijk), uit Sevilla(Spanje), uit Rome (Italië) en uit Hamburg (Duitsland).   

Voor het project hebben we als doelgroep de 4des en de 5des gekozen. De andere jaren worden natuurlijk ook betrokken in ons project, zij het in mindere mate. De leerlingen uit de 4des en de 5des kunnen in aanmerking komen om mee te gaan naar een van de internationale vergaderingen.

Gedurende de 5 dagen van zo’n internationale vergadering worden er workshops georganiseerd met leerlingen van de partnerscholen om elkaar beter te leren kennen, om de resultaten van de onderzoeken voor te stellen, om de scholen en hun werking beter te leren kennen, … We gaan op uitstappen in de gaststad en de omliggende regio. Er wordt één dag gerekend voor de heenreis en één dag voor de terugreis. Het transport van en naar de bestemming, de uitstappen en het eten op de gastschool worden betaald door het project. De volgende internationale samenkomst heeft plaats in november in Rome. De laatste vergadering staat gepland in het 2de trimester in onze school en staat in het teken van duurzaam wonen.

De leerlingen, die zouden willen meewerken aan zo'n internationale vergadering, kunnen hiervoor ‘solliciteren’. Zes leerlingen mogen ons per internationale vergadering vervoegen en logeren ter plaatse in gastgezinnen. Een ideale gelegenheid om je horizonten te verbreden én je talen in de praktijk te brengen!