ERASMUS+

Onze school werkt mee aan Europese onderwijsprojecten met de steun van de Europese commissie (Erasmus+). Dergelijke projecten ontwikkelen de Europese burgerzin van jongeren en leerkrachten. Ze kunnen leiden tot interessante contacten en verruimen de blik op de maatschappelijke en economische samenwerking op Europees niveau. Die samenwerking heeft onder andere al geleid tot een uitwisseling van leerlingen met de St. Andrew’s School in Bedford.

 

HUIDIG PROJECT: SUSTAIN.ME

Dit schooljaar starten we opnieuw met een Europees samenwerkingsproject dat over twee schooljaren zal worden gespreid. Het heet Sustain.me en gaat dus vanzelfsprekend over duurzaamheid in alle aspecten van het leven. We werken samen met een school uit Arles (Frankrijk), uit Sevilla(Spanje), uit Rome (Italië) en uit Hamburg (Duitsland).   

Voor het project hebben we als doelgroep de 4des en de 5des gekozen. De andere jaren worden natuurlijk ook betrokken in ons project, zij het in mindere mate. De leerlingen uit de 4des en de 5des kunnen in aanmerking komen om mee te gaan naar een van de internationale vergaderingen.

Gedurende de 5 dagen van zo’n internationale vergadering worden er workshops georganiseerd met leerlingen van de partnerscholen om elkaar beter te leren kennen, om de resultaten van de onderzoeken voor te stellen, om de scholen en hun werking beter te leren kennen, … We gaan op uitstappen in de gaststad en de omliggende regio. Er wordt één dag gerekend voor de heenreis en één dag voor de terugreis. Het transport van en naar de bestemming, de uitstappen en het eten op de gastschool worden betaald door het project. De volgende internationale samenkomst heeft plaats in november in Rome. De laatste vergadering staat gepland in het 2de trimester in onze school en staat in het teken van duurzaam wonen.

De leerlingen, die zouden willen meewerken aan zo'n internationale vergadering, kunnen hiervoor ‘solliciteren’. Zes leerlingen mogen ons per internationale vergadering vervoegen en logeren ter plaatse in gastgezinnen. Een ideale gelegenheid om je horizonten te verbreden én je talen in de praktijk te brengen!